Orkla Eiendom

Orkla Eiendom har ansvar for Orklas industrieiendommer og eiendomsutviklingsprosjekter.