Orkla satser på gründere

For å bidra til økt innovasjon og nyskaping har Orkla etablert Orkla Venture, og åpner opp for direkteinvestering i gründerselskaper. Orkla har allokert 100 mill. kroner til initiativet.

Ambisjonen er å bygge opp en prosjektportefølje bestående av spennende og relevante vekstselskaper med stort potensial. Investeringene vil i utgangspunktet være knyttet til Norden og Baltikum, i tråd med Orklas øvrige kjernevirksomhet.

– Vi vil først og fremst satse på forretningsidéer knyttet til forbrukerrelaterte produkter, tjenester, ingredienser og prosesser samt digitalisering både innen vareflyt og kommunikasjon. Felles for prosjektene vil være at de har en industriell logikk og et potensial som kan være relevant for fremtidens Orkla, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orkla Venture vil etableres som en egen enhet innen Orkla Investments og vil overfor samarbeidspartnere opptre på samme måte som et ordinært venture-fond.

– Vi tror at Orkla kan være en attraktiv investor som i tillegg til finansiering, vil kunne bidra med industriell kompetanse langs hele verdikjeden, sier Ruzicka.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2015 en omsetning på ca. 33 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet 14.670 ansatte.