Orkla Ventures

For å bidra til økt innovasjon og nyskaping har Orkla etablert Orkla Ventures, og åpner opp for direkteinvestering i gründerselskaper.

 

Ambisjonen er å bygge opp en prosjektportefølje bestående av spennende og relevante vekstselskaper med stort potensial. Investeringene vil i utgangspunktet være knyttet til Norden og Baltikum, i tråd med Orklas øvrige kjernevirksomhet.

Orkla Ventures er etablert som en egen enhet innen Orkla Investments og vil overfor samarbeidspartnere opptre på samme måte som et ordinært venture-fond.

Hva leter vi etter?

Orkla Ventures er et av Orklas verktøy for å nå ut til et voksende univers av gründervirksomheter som driver innovasjon som er relevant for Orklas industri. Fokus er områder som allerede har eller i fremtiden forventes å få strategisk relevans for våre kjerneområder innen Branded Consumer Goods.

På et overordnet nivå ser vi etter ny teknologi og forretningsmodeller som kan utfordre og endre industrien vår. Mer spesifikt er vi spesielt interessert i innovasjon innen områdene:

  • Consumer Intelligence
  • Helse
  • Forbrukertjenester

Vi ser også etter gode og nyskapende ideer utover disse områdene. Vår hypotese er at det finnes en rekke banebrytende løsninger der ute som vi per dags dato ikke vet at vil påvirke oss eller at vi har behov for. Målet er at Orkla Ventures gir oss kontakt med disse. For å bidra til økt innovasjon og nyskaping har Orkla etablert Orkla Ventures, og åpner opp for direkteinvestering i gründerselskaper.

Hva kan Orkla bidra med?

Som Nordens største merkevarehus innehar Orkla et bredt spekter av kapabiliteter som kan være verdifulle i utviklingen av gründervirksomheter. Orkla har dyp kompetanse på tvers av verdikjeden, fra produktutvikling til kommersialisering, markedsføring og salg. I tillegg har Orkla unik innsikt og tilgang til konsumenten. Orkla Ventures ønsker å være en aktiv eier som bidrar til vekst og verdiskaping.

Hvordan ta kontakt med Orkla Ventures?

For å gjøre en initial vurdering ønsker vi en tydelig og kortfattet beskrivelse som formidler essensen av selskapet / ideen, og hvorfor det er relevant for Orkla å bli en aktiv investor. All informasjon som sendes kan ikke være konfidensiell, da Orkla har en bred innovasjonsagenda og en rekke aktiviteter i Orklas mange selskaper. Hver henvendelse vil bli vurdert av Orkla Ventures teamet, som vil ta kontakt med relevante ressurser i konsernet for en initiell vurdering.

Vi forsøker å besvare alle henvendelser så fort som mulig.

Kontakt

Elisabeth Marie Myhre

Senior Manager, Orkla Ventures

venture@orkla.no