Allergi og matintoleranse

Alle som leverer råvarer til Orkla Foods Norge må garantere for at informasjonen de gir er fullstendig og korrekt, allergener inkludert. En rekke tiltak for å unngå allergener er også iverksatt ved våre fabrikker.

Er du allergisk?

Den eneste måten å garantere frihet fra en allergisk reaksjon er å unngå det man ikke tåler. De som har alvorlige allergiplager må alltid ha med seg antihistamin eller adrenalin for å dempe uventede reaksjoner.

Les mer