Er du allergisk?

Den eneste måten å garantere frihet fra en allergisk reaksjon er å unngå det man ikke tåler. De som har alvorlige allergiplager må alltid ha med seg antihistamin eller adrenalin for å dempe uventede reaksjoner.

 

Å leve med allergi, enten at man selv har det eller noen i nær familie, krever stor tilpasningsevne og tålmodighet. Det tar lengre tid å finne produkter i handelen som er trygge å spise, man må granske ingredienslistene nøye, og mye «vanlig mat» som man får servert hos venner eller ute kan være risikable. I tillegg er allergifri mat ofte dyrere enn annen mat.

Hva er allergi?

En matvareallergi er en forandring i kroppens reaksjonsmåte på noe i maten som i utgangspunktet er ufarlig. Det mest vanlige er at det er proteiner som utløser allergi. Første gang kroppen utsettes for proteiner den er ubekvem med, danner den antistoffer mot disse. Dette kalles sensibilisering. Ved neste og påfølgende eksponeringer aktiveres kroppens immunforsvar når den utsettes for det samme proteinet. Kroppen oppfatter det som fremmed, og starter en krig mot inntrengerne ved å øke produksjonen av Immunoglobulin (medisinsk betegnet som IgE), som er en viktig del av immunsystemet vårt. I en slik krigstilstand dannes det mer IgE enn kroppen er vant til å håndtere, og det fører til skadelige betennelseslignende forandringer i kroppen. Reaksjonens styrke er individuell og avhenger av hva man er eksponert for, og hvor mye. En alvorlig allergisk reaksjon – også kalt anafylaktisk reaksjon eller sjokk – kan være livstruende og krever akutt behandling. Reaksjoner kommer ofte raskt etter inntak av matvaren, og selv veldig små mengder kan være nok til å utløse en reaksjon.

De vanligste matallergiutbruddene oppstår etter konsum av hvete, kumelk, fisk, skalldyr, nøtter, soya, peanøtter, egg, sennep og selleri, hvorav nøtter, peanøtter og skalldyr gir de mest akutte og farligste reaksjonene.

Hvilke symptomer kan en allergiker få?

Medisinerne skiller mellom tre ulike symptomer:

  • Systemiske reaksjoner: Anafylaksi kan i de mest alvorlige tilfeller resultere i bevisstløshet, dramatisk reduksjon av blodtrykket, hevelse av tungen og fortetning av halsen. Man får pustebegrensninger og sjokkreaksjon, og kan dø av multippel organsvikt. Man kan også få «mildere» symptomer som elveblest, hevelse av lepper og øyelokk, nysing og nasal kløe, hoste, tett hals, tung pust, hes stemme og magesmerter, svimmelhet, tretthet og frysninger.
  • Gastrointestinale symptomer: Kløe i munnen og/eller tunge like etter inntak (oral allergi syndrom) og magesmerter, «luft i magen», fordøyelsesproblemer, oppkast og diaré.
  • Andre symptomer: Rødming av hud på mindre eller større deler av kroppen, kløe i øyne eller på hud, høysnuesymptomer og eksem. Luftveissymptomer observeres som høysnue, astma, hoste, piping, eller problemer med å puste.

Hva er intoleranse og overfølsomhet?

Ofte forveksles intoleranse med allergi. Matvareintoleranse (også kalt overfølsomhetsreaksjoner) har noen fellestrekk med allergi, men er ikke livstruende. Her er ikke nødvendigvis proteiner involvert. Det kan like gjerne være stoffer fra forurensning, klær, smykker og kosmetikk som er utløsende årsak (eks: nikkel-«allergi»), og IgE-produksjonen vil ikke øke. Den kommer som regel mer langsomt enn ved allergi, er mindre alvorlig og er avhengig av mengden inntatt. Det er andre ubehagsmekanismer som trer i kraft, selv om de er plagsomme nok. De kan vises som ubehag i fordøyelsen (luftsmerter, diaré), hodepine, astma, rennende øyne, utslett, kløe, hevelser, etc.

Men det finnes vel mange andre allergener?

Flere har en allergi som ikke passer inn i listen over. Allergi mot erter, hvitløk, paprika og karri er ikke uvanlig. I Orkla Foods Norge har vi blant annet valgt å merke TORO-produktene med disse.

Er det grenser for hvor mye man tåler?
De fleste som har en form for allergi kan tåle en liten mengde uten å reagere. For tiden arbeider forskere, allergiforeninger og myndigheter verden over med å prøve å definere grenseverdier for tolererbare mengder for «normale» allergikere, vel vitende om at de aller mest sensitive må ta så spesielle hensyn at man ikke kan bruke dem som rettesnor for merking. Både for de «normale» allergikerne, for handelen og for matprodusentene vil det være en stor fordel dersom man kan unngå å overmerke produkter med betegnelsen «kan inneholde spor av….», kun basert på en mikroskopisk risiko. Det skal være en begrunnelse for å benytte slik merking. Noen land har allerede innført slike risikobaserte grenseverdier for merking.

Hva gjør Orkla Foods Norge for å unngå allergener og intoleransevarer i produktene?
For å unngå allergener, eller for å sikre at konsumentene får riktige opplysninger, har vi blant annet med TORO-produktene iverksatt flere tiltak. Blant annet vurderer vi alle ingrediensene som skal brukes i produktene svært nøye. De som leverer råvarer til oss må garantere for at informasjonen de gir er fullstendig og korrekt, allergener inkludert. Når disse råvarene brukes i våre produkter, vil vi merke dem nøyaktig. Spesielt vil vi nevne at TORO-fabrikken er nøtte- og peanøttfri.

Glutenfrie produkter blandes og pakkes på rengjorte maskiner. Fabrikken er bygd slik at det sikrer minst mulig forurensning fra ett produkt til et annet.

Jeg har en allergi/intoleranse. Hvilke produkter fra Orkla Foods Norge kan jeg spise?
Mange flere enn du tror. Gå til vårt produktsøk der du kan velge bort de allergener du ikke ønsker. For å være helt sikker er det viktigst at du selv sjekker ingredienslisten. Alle allergener som inngår i det aktuelle produktet er oppgitt. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice, og få tilsendt fullstendige og oppdaterte lister om hvilke allergener enkeltprodukter inneholder. Vi har egen ernæringsfysiolog som kan gi råd til allergikere.