Frysing

Gjør maten trygg og bevarer ferskheten

 

Frysing av matvarer gjør at maten kan bevares over lang tid, samtidig som næringsinnhold, smak og utseende ivaretas på en veldig god måte.

Frysing og mikrobiell vekst

De aller fleste matvarer kan fryses for å bevare kvalitet og øke holdbarhet. Når en matvare fryses til under -18°C blir matvarens «aldringsprosesser» stoppet, også kalt å stoppe mikrobiell vekst. Når vi gjør dette får ikke potensielt mindre gunstige bakterier utvikle seg og dermed unngår vi mugg og gjæring i produktene. Grandiosa og Stabburets middagspaier kan dermed ligge i fryseren og være gode, trygge middagsalternativer når sulten plutselig kommer! Spis gjerne med en salat!
NB! Det er viktig å være klar over at frysing stopper mikrobiell aktivitet så lenge produktet er nedkjølt. Bakterier som er tilstedeværende i maten når den fryses vil fremdeles være tilstede når produktet tines. Frys derfor inn maten på riktig måte for å få god kvalitet på det tinte produktet. Frysing steriliserer ikke.

Frysing, vann og fett

Flytende vann reagerer kjemisk med andre stoffer. Fettstoffer harskner når de er i nærheten av luft/vann. Da det i fryste matvarer stort sett vil være en andel flytende vann, fører det til at fettholdige produkter har redusert holdbarhet i fryseren. Harskningsprosesser går langsommere når et produkt er fryst, og holdbarheten er vesentlig lengre enn i ikke-fryste produkter. Vanlig holdbarhet for fettholdige produkter i vanlige frysere er på ca. 5-6 mnd.

Frysing ivaretar næringsstoffer, bremser og stopper forringelsesprosesser, og gjør at du kan lagre mat i lang tid samtidig som at både mattryggheten og smaken opprettholdes.