Flatbrød fra Vigrestad

Norges mest populære flatbrød bakes på Vigrestad på Jæren.

På Orkla Foods Norge avdeling Vigrestad, produseres Mors Hjemmebakte Flatbrød. Oppskriften har sin opprinnelse i gammel flatbrødtradisjon fra begynnelsen av 1900-tallet. Mors er selvfølgelig bakt med naturlige råvarer. I dag fås flatbrødene i den originale pakningen og i en versjon i bordstørrelse.

Flatbrødproduksjonen har historie tilbake til omtrent 1960, da Jakob Haugstad startet opp en mindre virksomhet i sentrum av Vigrestad. I 1963 bygde han fabrikk der dagens anlegg ligger. Her produserte han flatbrød og lefser (Krotelefse), og solgte produktene under merket ”Mors”. Gjennom til dels egenutviklede metoder utviklet han fabrikken til en effektiv bedrift. Det ble inngått en avtale med Nora Matprodukter om markedsføring av produktene. I 1982 overtok Nora Matprodukter anlegget, som ble en del av Stabburet ved fusjonen i 1984.