Leverposteifabrikken i Fredrikstad

Råbekken er vårt kompetansesenter for kjøttprodukter og hermetikk, men er kanskje mest kjent for Stabburet-Leverpostei som ble lansert i 1949.

Orkla Foods Norge avdeling Stabburet Fredrikstad, eller Råbekken som den også kalles, er i dag vår nest største fabrikk. Her produseres en rekke ulike produkter som pølser, hamburgere, kjøttkaker, kjøttopping til pizza, og middagshermetikk fra Trondhjems.

Stabburets første fabrikk lå i Fredrikstad, men på midten av 50-årene var det klart at det ikke var mer plass til utbygging av fabrikken. Da kommunen i 1956 la ut et større område ved Råbekken til industriformål, sikret Stabburet seg derfor rett til 60 mål. De neste årene ble det på området bygget en fabrikk som skulle utnytte avfallsben fra kjøttproduksjonen. Dette skulle bli Nordens mest moderne grisehus og lager.

I 1961 startet planleggingen av en ny fabrikk, som åpnet ved årsskiftet 1965/66. Ved åpningen ble fabrikken ansett som en av de mest rasjonelle og avanserte av sitt slag i verden. Investeringene på fabrikken som ble gjort i 2016, er de mest omfattende siden 1966, med nye autoklaver og en optimalisert vareflyt.