Pizzaeventyret på Stranda

Vi er veldig stolte over pizzaeventyret som er skapt på Stranda, der driftige sunnmøringer produserer hele Norges frossenpizza, Grandiosa.

På Orkla Foods Norge avdeling på Stranda produseres det årlig omlag 35 millioner dypfryste pizzaer, både Grandiosa og BigOne. Hovedparten går til det norske markedet, men det eksporteres også noe Grandiosa til de svenske og finske markedene.

Historien til fabrikken på Stranda på Sunnmøre går helt tilbake til 1888. Da fant skomaker Karl J. Ringstad ut at han ville prøve noe mer lukrativt enn å reparere sko, og begynte å lage mørpølse i kjelleren. Virksomheten vokste jevnt og trutt, og det ble utvidelser av fabrikken både i 1929 og 1947. På 1060-tallet var Ringstad den største produsenten av spekepølse i Skandinavia.

Fabrikken ble overtatt av Nora i 1973, og kom inn i Stabburet gjennom fusjonen i 1984. I 1978 startet Nora produksjon av dypfryst pizza i Brumunddal, og overførte denne produksjonen til Stranda i 1979. Fra 1980-tallet har fabrikken hatt en rivende utvikling med en sterk vekst i salget av dypfryst pizza. Det er produsert over 400 millioner Grandiosa siden den første pizzaen rullet ut fra Stranda-fabrikken.

I 2017 ble det besluttet å investere over 500 millioner kroner over en periode på fem år, for å satse på både nye innovasjoner og en mer effektiv produksjon på Stranda. Målet er å fortsette å begeistre forbrukerne med den beste pizzaen. Investeringsprogrammet består av flere etapper, som muliggjør fremtidige innovasjoner. Vi legger avgjørende vekt på å bli mer effektive i produksjonen.