Orkla i verden

Orkla har virksomheter i Norden, Baltikum, India, Tsjekkia, Østerrike og Russland.

Fabrikk Stabbur-Makrell

Kart over Orklas fabrikker

Les mer
Land Salgs-
inntekter
Anvendt 
kapital
Investeringer Antall 
årsverk
Norge 11 788 15 320 678 3 058
Sverige 8 120 6 310 355 2 863
Danmark 4 120 4 885 223 1 439
Finland og Island 3 064 2 574 113 780
Baltikum 1 945 1 907 80 1 836
Norden og Baltikum 29 037 30 996 1 449 9 976
Øvrige Europa 8 794 5 201 188 5 611
Øvrige verden 1 493 849 126 1 982
Sum 39 324 37 046 1 763 17 569

Beløp i mill. NOK.

Kilde: Orklas Årsrapport 2017