Orkla i verden

Orkla har virksomheter i Norden, Baltikum, India, Tsjekkia, Østerrike og Russland.

Land Salgs-
inntekter
Anvendt 
kapital
Investeringer Antall 
årsverk
Norge 11 693 24 289 606 3 160
Sverige 7 993 5 969 345 2 897
Danmark 3 880 4 185 267 1 544
Finland og Island 2 842 2 371 82 770
Baltikum 1 828 1 754 87 2 104
Norden og Baltikum 28 236 38 568 1 387 10 475
Øvrige Europa 7 482 4 282 133 5 603
Øvrige verden 1 374 727 114 1 960
Sum 37 092 43 577 1 634 18 038

Beløp i mill. NOK.

Kilde: Orklas Årsrapport 2016

Kart over Orklas fabrikker

Les mer