Orkla Investments

Orkla har flere investeringer utenom merkevarevirksomheten, som er organisert under Orkla Investments.

Forretningsområdet omfatter det tilknyttede og felleskontrollerte selskapet Jotun (eierandel 42,5 %).

I tillegg inngår Orkla Venture, Hydro Power samt Financial Investments i Orkla Investments.