Orklas bærekraftsmål frem mot 2025​

Vi ønsker å bidra til å løse de globale utfordringene knyttet til klima, miljø, menneskerettigheter og forbrukerhelse ved å jobbe med forbedringer i våre egne virksomheter og verdikjeder, og utvikle mer bærekraftige produkter og løsninger. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar samtidig som vi tror at det å omstille seg til bærekraftig produksjon er viktig for å lykkes som bedrift.

Reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet (basisår 2016)
65%
Reduksjon i klimagassutslipp i verdikjeden (basisår 2016)
30%
Reduksjon i matavfall (basisår 2014)
50%
kvinneandel blant ledere
50%
gjenvinnbare emballasjematerialer
100%
etterlevelse av Orklas menneskerettighetspolicy
100 %

Orklas bærekraftsmål frem mot 2025​

Innovere for å verne miljøet

 • Mer enn 60 % fornybar energi
 • 65 % reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet (70% reduksjon innen 2030) fra 2016
 • 30 % reduksjon i klimagassutslipp i verdikjeden, utenfor egen virksomhet (50 % reduksjon innen 2030) fra 2016
 • 30 % reduksjon i energi- og vannforbruk fra 2014
 • 50 % reduksjon i matavfall fra 2014

Levere produkter med bærekraftige råvarer

 • Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter 
 • Verifisert bærekraftig produksjon av prioriterte råvarer
 • Fremme bærekraftig jordbruk og fiske
 • 100 % gjenvinnbare emballasjematerialer
 • 75 % emballasje fra resirkulerte materialer eller fornybare materialer
 • 50 % plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer 

Gjøre det enklere å leve sunt

 • Doble forbruket av produkter og tjenester som bidrar til en sunnere livsstil 
 • 15 % mindre salt og sukker sammenlignet med 2015
 • Inspirere til en sunnere livsstil

Være forberedt på nye risikoforhold

 • 100 % matproduserende fabrikker på grønt nivå
 • 100 % godkjente leverandører
 • Fortsatt sikre at alle produkter er trygge

I henhold til Orkla Food Safety Standard 

Selv være den forandringen vi ønsker å se

 • Skape et sterkt lokalt engasjement for bærekraft
 • 100 % etterlevelse av Orklas menneskerettighetspolicy
 • Skape sunne arbeidsplasser med null skader
 • 50 % kvinneandel blant ledere på alle nivåer
 • Skape en kultur for integritet overalt
Landscape-21-scaled-aspect-ratio-16-9