Landscape_9-scaled-aspect-ratio-16-9

Orklas bærekraftsmål frem mot 2025​

Vi ønsker å bidra til å løse de globale utfordringene knyttet til klima, miljø, menneskerettigheter og forbrukerhelse ved å jobbe med forbedringer i våre egne virksomheter og verdikjeder, og utvikle mer bærekraftige produkter og løsninger. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar samtidig som vi tror at det å omstille seg til bærekraftig produksjon er viktig for å lykkes som bedrift.

Miljøengasjement

Innovere for å verne miljøet

 • Mer enn 60 % fornybar energi
 • 65 % reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet (70% reduksjon innen 2030) fra 2016
 • 30 % reduksjon i klimagassutslipp i verdikjeden, utenfor egen virksomhet (50 % reduksjon innen 2030) fra 2016
 • 30 % reduksjon i energi- og vannforbruk fra 2014
 • 50 % reduksjon i matavfall fra 2014

Bærekraftig innkjøp

Levere produkter med bærekraftige råvarer

 • Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter 
 • Verifisert bærekraftig produksjon av viktige råvarer
 • Fremme bærekraftig jordbruk og fiske
 • 100 % gjenvinnbar emballasje
 • 75 % emballasje fra resirkulerte materialer
 • 50 % plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer 

Ernæring og sunnhet

Gjøre det enklere å leve sunt

 • Doble forbruket av produkter og tjenester som bidrar til en sunnere livsstil 
 • 15 % mindre salt og sukker fra 2015
 • Inspirere til en sunnere livsstil

Trygge produkter

Være forberedt på nye risikoforhold

 • 100 % matproduserende fabrikker på grønt nivå
 • 100 % godkjente leverandører
 • Fortsatt sikre at alle produkter er trygge

Omtanke for mennesker og samfunn

Selv være den forandringen vi ønsker å se

 • Skape et sterkt lokalt engasjement for bærekraft
 • 100 % etterlevelse av Orklas menneskerettighetspolicy
 • Skape sunne arbeidsplasser med null skader
 • 50 % kvinneandel blant ledere på alle nivåer
 • Skape en kultur for integritet overalt