Verifikasjon av miljørapportering

Nøkkeltallene for utslipp, energi- og vannforbruk oppgitt i Orklas årsrapport er verifisert av det uavhengige konsulentselskapet Cemasys. Den seneste verifikasjonen er vedlagt (på engelsk).

GHG Verification statement_2020 Orkla ASA