Skip to main content

Orkla Foods

Ti merkevareselskaper inngår i forretningsområdet Orkla Foods, som står for 40 % av Orklas totale salgsinntekter. Selskapene har sterke markedsposisjoner innen en rekke kategorier og tilbyr kjente lokale merkevarer til forbrukere i Norden, Baltikum, Østerrike, Tsjekkia og India.

Blant de mange kjente varemerkene er Grandiosa, Toro, Stabburet, Felix, Paulúns, Abba, Kalles, Beauvais, Pastella, Spilva, Vitana og MTR.

Orkla har i 2015 inngatt avtale om kjop av Hamé, et ledende merkevareselskap innen matvarer i Tsjekkia og Slovakia. Hamé har sterke posisjoner i en rekke kategorier som passer godt sammen med Orklas eksisterende portefolje. Med oppkjopet av Hamé dobler Orkla sin omsetning i Sentral-Europa. Avtalen betinger godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Orkla inngikk i 2015 en distribusjonsavtale med PepsiCo. Salget av PepsiCos juice og frokostblandinger handteres av Orkla Foods fire selskaper i Norden, som med dette styrker sin tilstedevarelse i frokostsegmentet.

  • Selskaper i forretningsomradet: Orkla Foods Norge, Orkla Foods Sverige, Orkla Foods Danmark, Orkla Foods Finland, Poltsamaa Felix i Estland, Orkla Foods Latvija, Orkla Foods Lietuva i Litauen, Felix Austria, Vitana Group og Hamé i Tsjekkia og MTR Foods i India.
  • Antall ansatte i Orkla Foods: 5.979 (31.12.2015).

Fakta

  • Organisk vekst: 3,9 %
  • Driftsinntekter: 13.250 mill. kr.
  • EBIT (adj.) vekst: 14,3 %
  • EBIT (adj.): 1.701 mill. kr.

Kilde: Orkla ASA Årsrapport 2015