Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Orklas forretningsområder

Nøkkeltall

2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter (mill. NOK) 40.837 39.561 37.758 33.198 29.599
Driftsinntekter Merkevareområdet inkl. hovedkontoret (mill. NOK) 39.626 38.562 36.466 32.043 28.632
EBIT (adj.)  (mill. NOK) 4.777 4.635 4.298 3.609 3.214
EBIT (adj.) Merkevareområdet inkl. hovedkontoret (mill. NOK) 4.387 4.311 3.975 3.399 3.034
EBIT (adj.) margin (%) 11,7 11,7 11,4 10,9 10,9
EBIT (adj.) margin Merkevareområdet inkl. hovedkontoret (%) 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. NOK) 4.358 4.571 4.292 3.967 3.185
Resultat pr. aksje, utvannet (NOK) videreført virksomhet 3,24 3,46 3,34 3,13 2,42
Ordinært utbytte pr. aksje (NOK) 2,60 2,60 2,60 2,50 2,50
Egenkapitalandel (%) 64,9 65,2 60,9 62,2 62,5

EBIT (adj.): Driftsresultat før andre inntekter og kostnader.
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. NOK) og Resultat pr. aksje: resultat fra Sapa har blitt reklassifisert til linjen “Ikke videreført virksomhet” for årene 2016, 2015 og 2014.
Kilde: Orklas årsrapport 2018

Orkla_©AnneValeur

Visjon, verdier og strategi

Orklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende». Orklas forretningsidé er å gjøre hver dag bedre med lokale, bærekraftige merkevarer som skaper glede.

Les mer

Innovasjon

Innovasjon er Orklas viktigste verktøy for å skape vekst og er derfor en sentral del av den daglige driften. Orklas innovasjonsarbeid har et tverrfaglig fokus, fra idé til lansering. Forbruker-, kunde- og markedsinnsikt kombineres med teknologisk kompetanse og investeringer for å utvikle produkter og løsninger som begeistrer og bedre tilfredsstiller forbrukers behov.

Les mer

Fakta om Orkla

Notert på Oslo Børs
Hovedkontor i Oslo
18.510 ansatte pr. 31.12.2018
Omsetning i 2018: 40,8 mrd. kroner