orklahouse_1-aspect-ratio-16-9

Strategi

Vi skal omdanne Orkla til å bli et ledende industrielt investeringsselskap fokusert på merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Gjennom å etablere frittstående porteføljeselskaper vil vi i fremtiden sikre økt strukturell fleksibilitet. Målet er å forbedre den langsiktige verdiskapingen.

Rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper – en stor sektor med underliggende vekst og et betydelig potensial for verdiskapning. Vi investerer i selskaper der vi kan bidra til ytterligere verdiskapning gjennom kjernekompetansen vår, den dype forbrukerinnsikten vår og erfaringen vi har med å utvikle ledende merkevarer. Samtidig skal en aktiv porteføljestyring rette Orkla mot raskt voksende forbrukersegmenter og markeder.

Bærekraft står sentralt i vår forretningsstrategi og i våre porteføljeselskaper. Vi ønsker å bidra til den nødvendige omstillingen til bærekraftig produksjon og forbruk. Arbeidet med bærekraft bidrar samtidig til god risikostyring og er en kilde til innovasjon og vekst i selskapene.

 

Orkla ASA vil ha en langsiktig og industriell tilnærming til porteføljeselskapene og være en aktiv eier gjennom selskapsstyrene. 

Orklas konkurransefortrinn

Vi kan beskrive konkurransefortrinnet til Orkla ASA med seks differensierende faktorer:

  • Vi har et langsiktig og industrielt perspektiv på vårt eierskap og våre investeringsbeslutninger.
  • Vi er en tilpasningsdyktig, pålitelig og lydhør samarbeidspartner som er åpen for ulike eierstrukturer.
  • Vi har høy kompetanse og dyp innsikt gjennom Orklas kunnskapssenter, som støtter kommersiell utvikling og vekst i porteføljeselskapene våre.
  • Vi har en aktiv kapitalallokering og porteføljestyring for å øke den langsiktige verdiskapningen.
  • Vi har «business service»-selskaper som realiserer skala- og kostnadsfordeler på tvers av porteføljeselskapene.
  • Vi har et tydelig engasjement for samfunnet vi er en del av, gjennom våre verdier og forretningsstandarder, og vi bidrar positivt til bærekraftig produksjon og forbruk.