Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA ble avholdt 18. april 2024.