Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA ble avholdt 13. april 2023.