Årsrapport

Her finner du Orklas årsrapporter, som inkluderer: Om Orkla; Årsberetning, eierstyring og selskapsledelse samt lønn og godtgjørelser for ledende personer; Bærekraft, Regnskap og Øvrig informasjon.