Årsrapport

Her finner du Orklas årsrapport for 2021. Bærekraftsrapporten er inkludert i denne. Se også informasjon om rapportering.