DJI_0147-aspect-ratio-16-9

Orkla ASA

Orkla ASA er et ledende industrielt investeringsselskap. Rammen for virksomheten er merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Orkla har i dag 11 porteføljeselskaper.

Bærekraftig verdiskaping gjennom aktivt eierskap av merkevarer og forbrukerorienterte selskaper

11

porteføljeselskaper

19 671

ansatte

67,8

Omsetning i mrd