Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Orklas redegjørelse etter åpenhetsloven for 2023 er under arbeid og vil bli publisert senest innen fristen 30. juni. Frem til dette viser vi til redegjørelsen for 2022. Les mer om Orklas arbeid med aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og leverandørkjeden i Orklas års- og bærekraftsrapport

Kontakt

Ta kontakt med forbrukerservice dersom du har spørsmål angående den norske åpenhetsloven.