Orkla No

Skip to main content

Kalender

Børsticker

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, storhusholdning og bakerier, med Norden og Baltikum som hovedmarkeder. I tillegg har konsernet gode posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i Sentral-Europa og India.

Orklas merkevarevirksomhet består av fire forretningsområder: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Home & Personal og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler, i tillegg til investeringene i Sapa (JV) (50 % eierandel) og Jotun (42,5 % eierandel).

Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo, Norge. Orkla hadde pr. 31.12.2014 om lag 13.000 ansatte. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på 30 mrd. kroner.

Ledige stillinger