Skip to main content

Viktige hendelser

No image

En oversikt over milepæler og viktige hendelser i Orklas historie.

Cederroth logo
2015 Orkla inngår avtale om å kjøpe merkevareselskapet Cederroth >. Med kjøpet av Cederroth blir Orkla Home & Personal en av Nordens ledende leverandører av produkter innen personlig pleie, helse, sårpleie og vaskemidler. Orkla Home & Personal endrer navn til Orkla Care >.
NP Foods logo
2014 Peter A. Ruzicka overtar som konsernsjef. Orkla inngår avtale om å kjøpe NP Foods Group >. Med dette oppkjøpet dobler Orkla omfanget av sin baltiske virksomhet, noe som gjør Orkla til en av de største leverandørene av merkevarer til dagligvarehandelen i Baltikum.
Orkla logo
2013 Orklas merkevareområde omorganiseres > og deles opp i fem enheter: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Home & Personal, Orkla Food Ingredients og Orkla International.
Rieber & Søn logo
2012 Åge Korsvold overtar som konsernsjef. Orkla inngår avtaler om å kjøpe de norske merkevareselskapene Jordan > og Rieber & Søn >. Borregaard > blir børsnotert på Oslo Børs.
Elkem logo
2011 Orkla annonserer at det Orklas strategiske fokus vil være vekst innen merkevarer >. Salg av Elkem > til China National Bluestar Group Co. Salg av størstedelen av Orklas aksjeportefølje og andre aktiva utenfor Orklas kjerneområde.
Borregaard Skoger logo
2010 Bjørn M. Wiggen overtar som konsernsjef. Salg av Orklas skogselskaper > Borregaard Skoger AS, AS Børresen and Borregaard Vafos AS.
Sapa logo
2009  Bytteavtalen mellom Orkla og Alcoa gjennomført >: Orkla mottar Alcoas eierandel i Sapa Profiler mot at Alcoa mottar Orklas eierandel i Elkem Aluminium.
  2008 Forretningsområdet Orkla Branded Consumer Goods > omorganiseres.
MTR Foods logo
2007 En avtale med Good Energies Investment og Q-Cells gjør Orkla til største eier i Renewable Energy Corporation (REC) > med 39,99 % av aksjene. Orkla kjøper MTR Foods > i India. MTR Foods har Sør-India som hjemmemarked og har ledende posisjoner innenfor sine kategorier. 
Krupskaya
2006  Orkla Media > blir solgt. Orkla kjøper Dansk Droge > og det russiske sjokoladeselskapet Krupskaya >.
Chips logo
2005 Dag J. Opedal overtar som konsernsjef. Orkla overtar Elkem/Sapa > og Chips Abp >.
SladCo
2004  Carlsberg Breweries > selges. Orkla kjøper SladCo >, en ledende russisk produsent av sjokolade, kjeks og godteri.
  2001 Finn Jebsen overtar som konsernsjef etter Jens P. Heyerdahl d.y.
Carlsberg
2000 Orkla får en 40 % eierandel i Carlsberg Breweries > og kjøper det danske mediehuset Det Berlingske Officin >. Salg av NetCom-aksjer > gir en gevinst på 2.239 mill. kroner.
Ringnes logo
1997 Orkla Drikkevarer øker fokuset på Øst-Europa gjennom oppkjøp i Baltic Beverages Holding. Pripps Ringnes blir 100 % eiet av Orkla.
Abba Seafood logo
1995 Orkla overtar Procordia Food og Abba Seafood i Sverige. Det svenske bryggeriet Pripps og norske Ringnes fusjonerer og blir deleiet av Orkla og Volvo. Gjennom Baltic Beverages Holding satses det betydelig i Russland.
Egmont Hjemmet Mortensen logo
1992 Orkla Media og Norske Egmont etablerer ukebladselskapet Hjemmet Mortensen.
  1991 Fusjon med Nora Industrier danner basis for nordisk merkevaresatsing.
  1987 Gruvedriften på Løkken Verk legges ned etter ettermiddags- skiftet 10. juli.
Orkla Borregaard
1986 Fusjon resulterer i Orkla Borregaard med kjerneområdene Merkevarer, Kjemi og Finansielle Investeringer.
  1984 Orkla går tungt inn i mediesektoren ved kjøpet av Ernst G. Mortensens Forlag.
  1981 Orkla og Outokumpu inngår et 50/50 joint venture om gruvedriften på Løkken Verk. Orkla overtar 70 % av aksjene i Høyer Ellefsen, som gir industriell størrelse og senere en betydelig salgsgevinst.
  1980 Salg av større aksjepost i Norsk Hydro gir en solid kapitalinnsprøytning. Aksjen hadde steget fra 150 til 800 kroner, mye på grunn av oljekrisen.
  1979 Jens P. Heyerdahl d.y. blir adm. dir. i Orkla Industrier.
  1977 Orkla blir helnorsk når Skandinaviska Enskilda Banken selger sine aksjer. Finansielle Investeringer blir eget forretningsområde.
  1975 Orkla oppretter et Oslokontor med formål å utvide Orklas industrielle plattform.
  1941 Orkla Industrier begynner å bygge sin investeringsportefølje.
  1931 Smelteverket i Thamshavn settes i drift med basis i «Orkla-prosessen» for utvinning av svovel.
Orkla aksje
1929 Orkla blir et børsnotert selskap.
  1913 Marcus Wallenberg sr. fra den svenske finansfamilien Wallenberg blir styreformann.
  1908 H.M. Kong Haakon åpner Thamshavnbanen, Norges første elektriske jernbane.
Orkla Grube-Aktiebolag
1904 Orkla Grube-Aktiebolag stiftes for å videreføre driften av kisgruvene på Løkken Verk. Chr. Thams blir adm. dir.
  1898 Christian Thams starter planleggingen av gruvedrift i industriell skala. Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab stiftes for å bygge jernbane fra gruven til havnen.
  1845 Den siste kobbermalmen blir smeltet, overgang til svovelkis og ny drift i 1851.
  1760 Den siste kongelig utnevnte direktør på Løkken Verk, Hans Rasmussen Müller, dør.
  1705 Norske borgere trer inn som hovedinteressenter.
  1654 Kopperkisgruvevirksomheten på Løkken Verk startes opp.