Arve Regland

Konserndirektør finans og CFO

arve_regland-aspect-ratio-4-3

født 1972

Utdanning:

  • MBA (høyere revisorstudium) fra Norges Handelshøyskole i Bergen
  • Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Karriere:

  • Regland har vært medlem av Orklas konsernledelse siden juni 2024. Han kom fra investeringsselskapet Melesio.
  • I perioden 2019 til 2023 var han CFO i Fredensborg og datterselskapet Heimstaden.
  • Fra 2014 til 2019 var han i Entra, først som CFO og de siste fire årene som CEO. Regland har også jobbet i ABG Sundal Collier og Arthur Andersen/Ernst & Young.


Aksjebeholdning:

  • Regland og hans nærstående eier 85.000 aksjer i Orkla (pr. 01.06.24)