Caroline Marie Hagen Kjos

Personlig varamedlem

for Stein Erik Hagen og Nils K. Selte

Caroline Marie Hagen Kjos
Caroline Marie Hagen Kjos
  • Valgt første gang i 2016 og er på valg i 2017.
  • Født 1984.
  • Bachelor of Business Administration fra Parsons The New School for Design, New York
  • Hagen Kjos jobber som Project Manager i Canica International AG i Sveits, der hun er ansvarlig for investeringer og strategi sammen med daglig leder. Tidligere har hun jobbet som Project manager innen markedsføring og innkjøp i Jernia Gruppen. Hagen Kjos er styreformann i Canica AS og styremedlem i Komplett Group.

Hagen Kjos og personlig nærstående eier ingen aksjer i Orkla ASA (per 31.12.2017). Hagen Kjos har en betydelig eierandel i Canica-selskapene, men hun har ikke bestemmende innflytelse over disse.

Hagen Kjos har deltatt på 10 av 11 styremøter i 2017.