Anette-Borge-2-1-aspect-ratio-16-9

– Det eneste vi vet om fremtiden er at teknologi og talent blir enda viktigere

Anette Borge har jobbet i Orkla hele sin yrkeskarriere, og leder nå en IT-avdeling på 90 personer. Gjennom 17 år i selskapet er det én ting som har drevet henne framover: Et brennende engasjement for endring og godt miljø.

– Du må aldri undervurdere verdien av god stemning, forteller Borge. Lederen har akkurat fått inn resultatene fra siste pulsundersøkelse, et verktøy som brukes for å se hvordan de ansatte trives på jobb. Her scorer de høyt på de fleste barometre, men Anette sier seg ikke fornøyd av den grunn. – Vi må hele tiden jobbe med å gjøre arbeidet meningsfullt for den enkelte medarbeider. Det er tøff konkurranse om arbeidstakerne innen tech, og vi vil gjerne beholde de vi har.

Det gjenspeiles også i Orkla som arbeidsgiver. Borge opplever at de både har økonomi og kompetanse til å ligge tett på den mest moderne teknologien, og jobber med veldig spennende prosjekter. Orkla har høye ambisjoner og Orkla IT fungerer som muliggjørere for hele organisasjonen. En stor del av oppgaven er å oversette teknologi til forretningsverdi.

– Mange opplever dette som et vanskelig fagfelt. Vi er avhengige av å ha folk som kan jobbe så teknisk, men likevel få folk flest til å forstå det. Når vi lykkes med det, ser vi veldig fort gode resultater, forteller Borge.

Kultur spiser strategi til frokost

Med lang fartstid i Orkla, har Borge hatt mange forskjellige funksjoner gjennom årenes løp. Erfaringen i selskapet, sammen med god forståelse for de fleste forretningsområder, gjør hverdagen ekstra spennende. Selv forteller hun at det er to hovedgrunner til at hun har blitt i Orkla så lenge: – For det første er selskapet i konstant endring og beveger seg i takt med markedet. Det gjør også at miljøet forandrer seg og at vi lærer nye ting.

Dette ser hun spesielt innen IT, hvor 160 kompetente mennesker er samlet om å løse krevende oppgaver.

– For det andre så er det jo veldig hyggelig her. Kultur spiser strategi til frokost, og med så store og komplekse oppgaver er vi avhengige av at vi jobber godt som et team.

Forberedt på store forandringer i markedet

Borge ser for seg en krevende tid framover, både for IT-bransjen og markedet generelt. Det er hard kamp om de ansatte, samtidig som mange av de store tech-selskaper står i en krevende tid med rekruttering og talent. Derfor passer det bra at endring er det som motiverer Borge mest.

– Utfordringene vi står overfor bunner ut i det samme: Hva er det som faktisk kan gjøre Orkla bedre? Det å få lov til å hjelpe Orkla med å skjønne hvilke verktøy de trenger i alle ledd er utrolig spennende. Her står teknologi helt sentralt, men det er alltid mennesker som til slutt skal løse det. Det er de vi må fokusere på.

Fagmiljøet Borge har vært med på å bygge opp er like variert som arbeidsoppgavene. I et så stort konsern er flinke folk essensielt for å løse mangfoldet av oppgaver – enten gamle systemer skal over på moderne plattformer eller en fabrikk ønsker å forbedre klimagassutslippet sitt.

– Vi jobber aktivt med å få kontroll på innkjøp av råvarer og forbedre utslipp, og da trenger du systemer som følger med. Det hjelper Orkla med å ta gode beslutninger, og ikke minst gi ærlige data til sluttbrukeren slik at de kan ta bevisste valg om hvilke produkter de kjøper.

Det som er gøy med å være leder er å forsøke å forstå hva som er relevant om tre år og sørge for at vi tar riktige valg. Det er mye som står på spill. Heldigvis har jeg flinke folk rundt meg, sier Borge.

– Usikkerheten er det som gjør det gøy!

Mye av ansvaret for Borge og Orkla IT ligger i å spå fremtiden. Hvilken teknologi blir viktig? Er det en forbigående trend eller noe som bør satses på? Mulighetene er uendelige – det samme er fallgruvene. Heldigvis er det dette som motiverer Borge.

– Det som er gøy med å være leder er å forsøke å forstå hva som er relevant om tre år og sørge for at vi tar riktige valg. Det er mye som står på spill. Heldigvis har jeg flinke folk rundt meg, sier Borge. – Og ikke minst å jobbe i et selskap som er opptatt av læring. Det er helt umulig å få framgang i et selskap med kun medgangssupportere som snur ryggen til deg når du feiler. Det er nok derfor jeg har vært i Orkla i 17 år, avslutter hun.