Orkla Junior Board

Som styremedlem i Orkla Junior Board får du en stemme rundt bordet til ledelsen i et av Norges største selskaper.

For at Orkla skal være i forkant av markedets utvikling og nye måter å drive selskapet på, er det klokt å høre hva framtidens ledere og fagpersoner tenker. Orkla Junior Board er derfor et rådgivende organ for konsernledelsen i selskapet. Det unge styret får innsikt i reelle problemstillinger konsernledelsen jobber med og presenterer sine innspill før avgjørelser blir tatt.

Orkla Junior Board er et internasjonalt sammensatt styre, der unge medarbeidere fra land som Polen, India og Norge møtes for å diskutere utfordringer og muligheter selskapet står ovenfor. Styret består av 14 medarbeidere under 32 år fra Orklas selskaper rundt om i verden. Styrevervet er en unik mulighet til å knytte nettverk og bli kjent med selskapets forretningsområder på tvers av landegrensene.

Det stilles store forventinger til medlemmene i Orkla Junior Board, men det er også en arena hvor du får snakket om tematikk du er engasjert i og mener Orkla bør prioritere. Her blir du lyttet til tidlig i karrieren og får påvirke selskapets retning framover.

– Vårt Junior Board sørger for at konsernledelsen får verdifull innsikt fra unge mennesker, samtidig som de unge får bygge nettverk og løse reelle problemstillinger. Det har blitt en viktig plattform for utviklingen av hele konsernet.