Orklas markedsføringsskole – du slutter aldri å lære

Starter du i Orkla kan vi love én ting: Læringskurven er bratt, og den slutter aldri. Gjennom flere akademier, kurs og workshoper sørger vi for å dyrke noen av Norges fremste merkevarebyggere.

I Orkla har vi nærmere 300 merkevarer over hele verden. Vi verken kan eller vil detaljstyre dem alle, men vi må sørge for at vi styrker våre markedsførere og merkevaresjefer på best mulig vis. Derfor har vi laget en egen skole, Orkla Brand Academy, for å gjøre nettopp det.

Et ettmannsband med 500 fans

Hver enkelt merkevare styres autonomt lokalt hvor merket er. Ansvaret har merkevaresjefen alene, men i ryggen har hen 500 andre markedsførere som deler erfaring og kunnskap over en lav sko. Deriblant gjennom akademiet. Målet er at arbeidet skal gjøres lokalt, men tankegangen skal være global. Med én felles metodikk kan du enkelt flytte deg fra en merkevare til en annen, og fra et land til et annet.

Skoleringen består av hvordan du kan skrive en god reklamebrief, framgangsmåter og en felles tankegang om merkevarebygging, kommunikasjon og design. Best praksis løftes fram, og du trenes i hvordan merkevaren kan manifestere seg i markedet og hos forbrukeren.

I ryggen har du et svært apparat som heier deg fram, men arbeidet må du gjøre selv. Orkla er avhengig av at folkene er villige til å prøve og feile, og slik pushes selskapet framover. Lavere kost, bedre design, høyere kvalitet – du får mye ansvar om du er villig til å ta det.

Vår helt egen Oscar-utdeling

Skolegangen slutter aldri, og gjennom karrieren deltar du på workshops, treningsopplegg og får coaching. I tillegg har vi Growth Awards, vår helt egen Oscar-utdeling, hvor vi løfter fram de som har tatt en risiko og drevet merkevaren sin framover.

Målet er å inspirere og pushe hverandre til å aldri si seg fornøyd, men å fortsette å utfordre. Vi ønsker å skape ting som driver vekst – og ha det gøy mens vi gjør det! Kunden kommer først, og det er her verdiskapingen må skjer, både i markedsføringen og i problemene som produktet løser.

Norges største skole for markedsføring

I tillegg til din formelle utdanning, håper vi å være med å utvikle talentet og kunnskapet videre. I norsk skala er en markedsavdeling på rundt 20-30 mennesker. I Orkla er vi mellom 400-500. Det gir en unik tilgang til kunnskap og erfaring i norsk sammenheng.

I tillegg jobber markedsavdelingene tett med andre fagdisipliner. Skal du utvikle den neste pizza-smaken, ketchupen eller sjokoladen, må kokker, produktutviklere og en horde andre mennesker inn i prosjektet. Sammen jobber vi for å skape noe nytt med kvalitet og verdi i bunn.

Og det handler ikke bare om smak og design, men også hvordan vi som Norges største merkevareselskaper kan gjøre porteføljen mer bærekraftig og klimavennlig. Som at vi jobber for 100 prosent gjenvinnbar emballasje og sosiale forhold i landene vi er til stede i. Det kunne vi ikke gjort uten kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som fortsatte å pushe oss framover, år etter år.