Roger Vangen

Orkla Foods Norge

  • Valgt første gang 2016.
  • Født 1965.
  • Ansatt og NNN-klubbleder (Norsk Nærings- og Nytelesesmiddelarbeiderforbund) Orkla Foods Norge Avd. Stabburet Stranda.
  • Medlem av Representantskapet i Orkla Foods Norge.
  • Medlem av arbeidsutvalget i Kontaktutvalget i Orkla Foods.
  • Medlem av styret for de LO-organiserte i Orkla.
  • Medlem i Orkla Faglige Representantskap og representantskapets arbeidsutvalg.
  • Medlem i European Works Council.

 

Vangen og personlig nærstående eier 7.914 aksjer i Orkla ASA (Aksjer eiet pr. 31.12.2017).

Vangen har deltatt på 11 av 11 styremøter i 2017.