Roger Vangen

Ansattrepresentant i styret

ROGER-VANGEN-800x500-1-aspect-ratio-4-3

Valgt første gang 2016.
Medlem av Orklas revisjonsutvalg
Født 1965.

  • Ansatt og NNN-klubbleder (Norsk Nærings- og Nytelesesmiddelarbeiderforbund) Orkla Foods Norge Avd. Stabburet Stranda.
  • Medlem av Representantskapet i Orkla Foods Norge.
  • Medlem av arbeidsutvalget i Kontaktutvalget i Orkla Foods.
  • Medlem av styret for de LO-organiserte i Orkla.
  • Medlem i Orkla Faglige Representantskap og representantskapets arbeidsutvalg.
  • Medlem i European Works Council.

Aksjebeholdning:
Vangen og personlig nærstående eier 11.828 aksjer i Orkla ASA (pr. 23.02.24)