Stein Erik Hagen

Styreleder

L1060867-aspect-ratio-4-3
 • Kjøpmann
 • Eier sammen med tre av sine barn Canica AS med tilhørende familieselskaper
 • Medlem av Orklas kompensasjonsutvalg
 • Valgt første gang i 2004
 • Født 1956

Karriere

1999-2004
Kjøpmann og medstifter, ICA AB

1976-1999
Kjøpmann og grunnlegger, RIMI Norge AS og Hakon Gruppen AS

Utdannelse

1975-1976
Kjøpmannsinstituttet (Varehandelens Høyskole)

1973-1975
Wang Handelsgymnas

Verv

 • Styreformann og styremedlem i diverse selskaper hvor familien S.E. Hagen direkte eller indirekte har eierinteresser
 • Styremedlem i Stein Erik Hagens Stiftelse for klinisk hjerteforskning
 • Representantskapsmedlem i Stein Erik Hagens Allmennyttige stiftelse
 • Grunnlegger og daglig leder i Den Norske Prostatakreftstiftelsen
 • Styremedlem i the Byrd Hoffman Watermill foundation
 • Styremedlem i The World Economic Forum Family Business Community

Aksjebeholdning:
Hagen og hans nærstående eier 250 386 411 aksjer i Orkla (pr. 31.12.23)