Sverre Josvanger

Orkla Confectionery & Snacks Norge

Sverre Josvanger
Sverre Josvanger
  • Valgt første gang i 2012.
  • Født 1963.
  • Leder av Representantskapet for funksjonærene i Orkla og sekretær i Orklas Faglige Representantskap og Representantskapets Arbeidsutvalg fra 2012.
  • Satt i Orklas Råd for Pensjon og Forsikringer (POFFO) i 2012.
  • Ble valgt som leder av Kontaktutvalget i 2010.
  • Avdelingsleder for fagforeningen i Nidar fra 1994 og hovedtillitsvalgt for funksjonærene i Nidar siden 2010. Har sittet som vararepresentant til styret i Nidar fra 2010.
  • Medlem av revisjonsutvalget fra mai 2014.
  • Ansatt i Orkla Confectionery & Snacks (Nidar) som salgskonsulent siden 1988.