Ung i Orkla: Fra laboratorium til fabrikk

I april stod Sunniva Vold med hårnett og hvit produksjonsfrakk og forklarte til et mobilkamera hva hun ville gjort som CEO i Orkla for en dag. Det ble inngangsbilletten til Orkla Junior Advisory Board – et globalt rådgivende organ for unge mennesker i Orkla. Her samarbeider de for å forstå selskapet bedre og får muligheten til å råde konsernledelsen direkte med deres yngre perspektiv.

– Jeg så at Orkla etterlyste nye kandidater til styret på fabrikken, og da lederen min oppfordret meg til å søke var jeg ikke vond å be. Søknadsprosessen var omfattende, men det var det virkelig verdt, forteller hun.

Sunniva er 26 år gammel og utdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi fra NTNU – en av universitetets eldste linjer. I løpet av studiet tok hun et litt uvanlig utvekslingsvalg og tilbrakte et i Frankrike hvor seks av månedene var i et internship på fabrikken til Volvo Trucks. Her hun jobbet med optimalisering av verdikjeden og forskjellige forbedringsprosjekter i produksjonen. Det ga mersmak, og etter utdannelsen kom hun til Orkla som produksjonstrainee. I dag jobber hun som produksjonsleder ved fabrikken på Idun i Rygge.

– Å gå fra kjemiske forsøk på laboratorium til optimalisering av verdikjeden i fabrikk er kanskje ikke det vanligste. Likevel er det midt i blinken for meg å jobbe med forbedringsprosjekter og få et helhetsperspektiv. Erfaringen med Junior Board er helt perfekt, både fordi jeg bidrar med et operasjonelt perspektiv inn i styret og jeg får se mer av Orkla som helhet som er nyttig inn i produksjonstrainee-stillingen, forteller hun.

Å gå fra kjemiske forsøk på laboratorium til optimalisering av verdikjeden i fabrikk er kanskje ikke det vanligste.

Direkte påvirkning på konsernledelsen

I september ble første Junior Board-møtet gjennomført med konsernledelsen i Orkla. Det hadde de forberedt seg lenge til.

– Parallelt med at vi får utfordringer fra toppledelsen, får vi selv velge selv ulike temaer vi ønsker å gi innspill på. Vi samlet sammen en rekke forskjellige temaer vi vil jobbe med de neste to årene, og presenterte for toppledelsen hva de har i vente. Første tema vi presenterer er «Keeping the Talents» i desember. Samtidig ga konsernledelsen oss en utfordringer vi skal jobbe med: Hvor er Orkla i 2030?

Orkla har lagt en ny strategi for 2030, og ønsker innspill fra det unge styret. Selskapet er i konstant endring og det er viktig å tenke langsiktig. Her er innsikten Junior Board kan bidra med fra sine syv land inn til toppledergruppen veldig verdifull.

De velger selv hvordan de vil spisse seg inn på det, men foreløpig står bærekraft høyt på agendaen. Som Norges største merkevarebedrift kan de ha stor innvirkning på klimaavtrykket sitt og sette nye standarder.

– Det er veldig inspirerende

Sunniva er en del av det andre kullet av Junior Board-medlemmer. I mai samlet gamle og nye medlemmer seg for første gang. Da fikk kullet til Sunniva sjansen til å utveksle erfaringer med det gamle styret.

– Det var en veldig inspirerende start på perioden i styret, og det var en skikkelig energi-boost å prate med så engasjerte mennesker som ønsker å påvirke Orkla i riktig retning! Vi får velge helt selv hvordan vi ønsker å arbeide, og hvilke saker vi ønsker å løfte opp til ledelsen, forteller Sunniva. – Og det var også dette møtet som virkelig ga meg troen på Orkla Junior Board. Konseptet med at ledelsen ønsker å bli utfordret og opplyst fra et yngre perspektiv er motiverende. Konsernledelsen ønsker at vi skal være ærlige og finne forbedringspotensialer. Det var veldig inspirerende.

I tillegg til Sunniva er det 13 andre medlemmer fra blant annet Norge, India, Tsjekkia og Latvia. Felles for dem alle er at de er unge og at de har et enormt engasjement.

– Det er kanskje det jeg liker best: Å møte engasjerte mennesker på samme plass i livet som meg, men som kommer med forskjellige perspektiver på saker. Det blir det bra diskusjoner av, og det er interessant å høre hva medlemmene fra andre land tenker om temaer som angår Orkla.