standard_compressed_UBT-TO-001334-9_01_1-aspect-ratio-16-9

Vår historie – fra gruve til børs

Vår historie startet i 1654, som et gruveselskap på Løkken Verk i Trøndelag. Løkken Verk ligger ved elven Orkla, i Orkland kommune i Trøndelag. Basert på den rike malmforekomsten ble gruvevirksomheten på Løkken Verk startet opp i 1654. Siden den gang har Orkla vært gjennom en transformasjon fra et rent gruveselskap til et ledende merkevareselskap. I dag er Orkla et av Norges største børsnoterte selskaper.

Orklas historie

1654

Kopperkisgruvevirksomheten på Løkken Verk startes opp

1845

Den siste kobbermalmen blir smeltet, overgang til svovelkis og ny drift i 1851

1898

Christian Thams starter planleggingen av gruvedrift i industriell skala

1904

Orkla Grube-Aktiebolag stiftes for å videreføre driften av kisgruvene på Løkken

1913

Marcus Wallenberg sr. fra den svenske finansfamilien Wallenberg blir styreformann

1929

Orkla blir et børsnotert selskap

1941

Orkla Industrier begynner å bygge sin investeringsportefølje

1975

Orkla oppretter et Oslokontor med formål å utvide Orklas industrielle plattform

1977

Orkla blir helnorsk når Skandinaviska Enskilda Banken selger sine aksjer

1979

Jens P. Heyerdahl d.y. blir adm.dir. i Orkla Industrier

1981

Orkla og Outokumpu inngår et 50/50 joint venture om gruvedriften på Løkken Verk. Orkla overtar 70 % av aksjene i Høyer Ellefsen, som gir industriell størrelse og senere en betydelig salgsgevinst

1984

Orkla går tungt inn i mediesektoren ved kjøpet av Ernst G. Mortensens Forlag

1986

Fusjon resulterer i Orkla Borregaard med kjerneområdene Merkevarer, Kjemi og Finansielle Investeringer

1987

Gruvedriften på Løkken Verk legges ned etter ettermiddagsskiftet 10. juli

1991

Fusjon med Nora Industrier danner basis for nordisk merkevaresatsing

1995

Orkla overtar Procordia Food og Abba Seafood i Sverige.
Det svenske bryggeriet Pripps og norske Ringnes fusjonerer og blir deleiet av Orkla og Volvo

1997

Orkla Drikkevarer øker fokuset på Øst-Europa gjennom oppkjøp i Baltic Beverages Holding. Pripps Ringnes blir 100 % eiet av Orkla

2000

Orkla får en 40 % eierandel i Carlsberg Breweries og kjøper det danske mediehuset Det Berlingske Officin

2001

Finn Jebsen overtar som konsernsjef etter Jens P. Heyerdahl d.y

2004

Carlsberg Breweries selges

Fra Sætre-fabrikken

Historie_fabrikk_produksjon_1200x750-aspect-ratio-16-9