Varslingstjeneste

Orklas holdning til forretningsetikk og samfunnsansvar er presentert i Orklas direktiv om samfunnsansvar og Orklas etiske retningslinjer.

Orklahus-fasade-1125x750-1-aspect-ratio-16-9

Enhver som er i en arbeidsrelatert kontekst til konsernet og som i den forbindelse opplever situasjoner eller forhold som kan være i strid med regler og forskrifter eller Orklas etiske retningslinjer, oppfordres av Orkla til å ta opp sin bekymring med sin nærmeste overordnede eller en annen leder i Orkla. Alle konsernselskaper i Orkla er pålagt å beskytte varslere mot gjengjeldelse. Varslere er også beskyttet under EUs varslingsdirektiv og relaterte nasjonale lovkrav.

Orkla har etablert en varslingsfunksjon for å gjøre det mulig å varsle konsernets styrende organer om mulige brudd på Orklas etiske retningslinjer dersom det er vanskelig å ta opp saken lokalt. Funksjonen administreres av Orkla Group Internal Audit på vegne av styrets revisjonsutvalg i Orkla ASA. Orklas varslingsfunksjon er dermed organisert uavhengig av Orklas linjeledelse.