Omo

OMO tøyvaskemiddel ble lansert i Norge i 1961, og har siden den gang hjulpet norske husholdninger med utallige klesvasker gjennom produkter av høy kvalitet. OMO har også alltid gitt råd og veiledning om tøyvask og hvordan man best tar vare på klærne.

I dag er OMO Norges klart foretrukne tøyvaskemiddel. Forklaringen på OMOs suksess er at Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) hele tiden har lykkes i å fange opp nye trender og forbrukerbehov og raskt utviklet produkter som møter disse behovene.

Gjennom over 65 år har vi utviklet og produsert vaskemidler i Norge og kan i dag tilby produkter for ethvert behov; til kulørt, svart eller hvit vask, til sportsklær, flekkfjerning og maskinrens. Produktene kommer også i ulike formater som pulver, flytende og kapsler.

Da OMO ble lansert i 1961, var alle tøyvaskemidlene på markedet høytskummende pulvere beregnet på håndvask. Men på 60-tallet gjorde vaskemaskinene for alvor sitt inntog i de norske hjem, og dette stilte nye krav til vaskemidlene som nå måtte skumme mindre. OMO kom som et moderne, lavtskummende vaskepulver tilpasset nettopp vask i maskinen.

I 1983 kom OMO med en revolusjonerende nyhet; nemlig TAED-systemet som gjorde det mulig å vaske rent ved lavere temperaturer. Dette var et svar på endringen i folks vaskevaner; stadig mer av vasken skjedde nå ved 40 eller 60 grader, og ikke som før ved 90 grader.

Tidlig på 90-tallet kom OMO micro med miljøfordeler som mindre emballasje og færre kjemikalier – helt i tråd med forbrukernes ønsker om fullgode vaskemidler som samtidig var mer skånsomme mot miljøet. I 2015 ble flytende OMO konsentrert ytterligere, noe som igjen gir mindre plast og kjemikalier.

OMO var det første dagligvareprodukt med det offisielle nordiske miljømerket Svanen allerede i 1993. I dag er alle OMO pulver-varianten svanemerket.

Se Produktdatablader