Personvern

Informasjon om Orklas behandling av personopplysninger, inkludert rett til innsyn.

Orkla er en gruppe av selskaper som produserer varer bl.a. til norske forbrukere. Norske Orkla-selskaper deler ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine, og vi lover å behandle dem på en sikker måte.

Våre formål med å bruke personopplysninger er å kunne håndtere henvendelser fra deg eller å kunne gi deg en tjeneste eller produkter som du har bedt om å få. Dersom du har godkjent det, kan vi også bruke opplysningene for å kunne kommunisere bedre med deg og for å forbedre våre produkter og tjenester.

Det rettslige grunnlaget er at behandlingen er nødvendig enten for å oppfylle en avtale med deg, å utføre gjøremål i forkant av slik avtale, for at Orkla skal oppfylle en rettslig forpliktelse, eller at du har gitt oss et særskilt samtykke til en nærmere angitt type behandling. Dersom du har samtykket til å motta tilbud eller nyhetsbrev fra Orkla, vil vi for øvrig kunne foreta en personlig tilpasning av slike henvendelser på det grunnlag at det ivaretar Orklas berettigede interesse i å benytte markedsføring som oppleves relevant av mottakerne. Før slik behandling starter, vil du gis utfyllende informasjon og en enkel mulighet til å velge å motta generelle tilbud og nyhetsbrev i stedet for tilpassede.

Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt avtalen eller vår rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart nedenfor.

Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke i vårt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle Orklas markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsket og behov.

Personopplysningene vil lagres på Microsofts servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EU-standardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen. Send oss en e-post om du ønsker en kopi av disse.

Kontakt oss på privacy@orkla.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.