Orkla pådriver for å gjenvinne plastemballasje

Plastforsøpling er et stort internasjonalt miljøproblem. Orklas bærekraftsdirektør Ellen Behrens overrakte i dag regjeringen et veikart med forslag til hvordan Norge kan bidra til at all plastemballasje gjenvinnes.

12.08.2019

Klar

I Orkla har vi valgt å engasjere oss i flere større prosjekter der vi tror vi virkelig kan gjøre en forskjell for miljøet. Ett av disse er Forum for sirkulær plastemballasje. Ellen Behrens leder prosjektet, og 30 andre selskaper, organisasjoner og forskningsinstitusjoner er med på laget.

På Arendalsuka overleverte Behrens prosjektgruppens veikart for sirkulær plastemballasje til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som også deltok i debatten om veien videre.

– Så langt har fokuset i media og blant folk flest vært knyttet til å kutte ut unødvendig engangsplast. Dette er viktig, men det monner ikke så mye i den store sammenhengen. Det viktige nå er å se på hele kretsløpet og sikre en fornuftig håndtering og gjenbruk av all plastemballasje. Prognoser tyder på at vi vil få en tredobling av global plastbruk innen 2050. Da sier det seg selv at vi må få plasten inn i en sirkulær økonomi, og Norge har de beste forutsetninger for å være en global ledestjerne på dette, sier Behrens.

Viktig klimatiltak for Norge
Målet for bransjen er å øke gjenvinningsgraden for plastemballasje til 50 prosent innen 2025. Det tilsvarer 50 000 tonn mer plastemballasje til gjenvinning hvert år, noe som vil redusere norske klimagassutslipp med mer enn 100 000 tonn CO2 ekvivalenter.

– Ved bytte ut ny plast som går til forbrenning med resirkulert plast som gjenvinnes, reduserer vi klimagassutslippene med ca. 60 prosent, sier Behrens. – Det viktigste vi i bransjen kan gjøre for å bidra til økt gjenvinning er å utvikle emballasje som er enkel å gjenvinne og øke bruken av resirkulert plast.

Visste du at…?

  • EUs krav er at 50 prosent av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030Norge er blant de beste i verden på innsamling og sortering av brukt plastemballasje, men en stor andel går likevel til forbrenning.
  • De viktigste årsakene til at ikke mer plastemballasje gjenvinnes er at emballasjen ofte ikke er designet for gjenvinning, at teknologien for sortering, vasking og gjenvinning fortsatt ikke er god nok og at det ikke er et velfungerende marked for kjøp og salg av gjenvunnet plast.

Forum for sirkulær plastemballasje, som ble etablert under Arendalsuka 2018, mener det er mye som må på plass for å nå dette målet.

  • Myndigheter, kompetansemiljøer og næringslivet selv må alle bidra for å løse utfordringene knyttet til emballasjedesign, plastsortering og gjenvinningsteknologi.
  • Forbrukerne har også et viktig ansvar for å unngå forsøpling og bidra til god sortering.

Om Forumet

  • Forum for sirkulær plastemballasje ble lansert av Emballasjeforeningen 13. august under Arendalsuka 2018 for å mobilisere til felles innsats for bærekraftig bruk av plastemballasje.
  • Forumet er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom emballasjekjedenes aktører, relevante fagmiljøer og representanter for retur- og gjenvinningsselskapene.