Orkla rydder strender for plast

21.09.2020

 De siste ukene har flere Orkla-selskaper ryddet strender som en del av prosjekt Bølgen, som skal forebygge at forbrukeravfall havner i naturen.

De siste ukene har flere Orkla-selskaper ryddet strender for blant annet flasker, korker, plastposer, glass, bomullspinner, tauverk, isopor, metallskrap og store mengder plastfragmenter fra ulikt opphav.

– Vi vet at det er veldig store regionale forskjeller på hva slags søppel som havner i naturen. Her i Oslofjord-området ser vi tydelig mye hygiene- og «on-the-go» produkter dessverre, og det er i disse kategoriene at flest Orkla-produkter dukker opp, sier Bård Bringsrud Svensen, Sustainability Innovation Manager OHPC, og fortsetter:

– For oss i OHPC er det mye gamle synder å finne. Q-tips i plast fra flere år tilbake, fra før vi endret til papp, ligger dessverre ute i store mengder. At disse tidligere har blitt kastet i do, er det vi ser et resultat av nå.

Forebygging av forbrukeravfall
Bølgen-prosjektet jobber for å forebygge forsøpling av forbrukeravfall og er et samarbeid mellom Hold Norge Rent, Mepex og Miljødirektoratet. Gjennom prosjektet inviteres næringslivet med i et samarbeid om en femtrinnsprosess hvor strandrydding og analyse av søppelet inngår. Dette for å skape økt forståelse for hvor all plasten i havet og søppelet langs strendene kommer fra. Det er viktig kunnskap for å kunne iverksette de riktige tiltakene.

Representantene fra Hold Norge Rent, Mepex og Oslofjordens Friluftsråd (OF) har vært med på strandryddingene de siste ukene, og bidratt med interessant kunnskap om områdene og om avfallsproblematikken.

– Det var ganske sjokkerende at vi fant så mye søppel, på relativt kort tid, i et område som fremsto rent og pent ved første øyekast, sier Line Berg Dørum, Category & Sustainability Manager Orkla Health.

Spennende analyser
Alt søppelet som har blitt samlet inn gjennom strandryddingene, har blitt sortert og analysert sammen med representanter fra Bølgen.

Bølgen arrangerer også workshops for bedrifter som er med i samarbeidet. Her får man hjelp til å utvikle skreddersydde tiltak, og til gjennomføring og måling av hvilken effekt tiltakene har.

– Vi i Bølgen-prosjektet er stolte over å ha Orkla med på laget og imponert over det engasjementet og det ansvaret Orkla viser gjennom sin deltakelse. Dere ønsker å være en del av løsningen på forsøplingsutfordringene, og ligger i front for å finne og gjennomføre konkrete tiltak som har effekt, sier Kathrine Kirkevaag, prosjektleder i Mepex og for Bølgen-prosjektet.

– Vi setter ekstra stor pris på at så mange fra Orkla stiller opp på strandrydding. Det å selv se mengdene med avfall på avveie, gjør noe med deg og skaper økt bevissthet for de utfordringene vi står overfor.

Dypdykk i plasthavet
Bølgen er en videreføring av forskningsprosjektet «Dypdykk i plasthavet». Dette er analyser gjort på avfall fra 50 ryddeaksjoner langs hele norskekysten over tre år. I alt er 10 tonn avfall med 120 000 enheter analysert. Orkla har også bidratt her gjennom OHPCs tre strandryddinger på Håøya, der selskapet har adoptert en strand.

Funnene fra denne forskningsstudien ble publisert i en rapport rett før sommeren, og gir mye interessant og verdifull kunnskap. Studien viser blant annet at matemballasje utgjør 52 prosent (i enheter) av alt forbrukeravfall, mens personlig hygiene står for 24,3 prosent. Av avfallet som er analysert, er det funnet opprinnelse for 10 prosent av volumet. 77 prosent av dette avfallet kommer fra Norge. Plast utgjør 91,5 prosent av alt marint søppel målt i enheter, og 73,5 prosent i vekt. PE og EPS utgjør mesteparten av plasten, fordelt på hhv 70,7 prosent og 11,3 prosent.

Fakta om Bølgen:

  • Bølgen jobber for å forebygge forsøpling av forbruksavfall og er et samarbeid mellom Hold Norge Rent, Mepex, et selskap som forsker på avfall og materialstrømmer og Miljødirektoratet.
  • Næringslivet inviteres med i et samarbeid om strandrydding og analyse av søppelet for å skape økt forståelser for hvor all havplasten og søppelet langs strendene kommer fra.
  • Det er viktig kunnskap for å kunne iverksette de riktige tiltakene.
  • ​Aktørene bak Bølgen kaller det for et folkeforskningsprosjekt