Valg av medlemmer til styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2015.

05.12.2014

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 13 valgt en valgkomité bestående av Anders Christian Stray Ryssdal, leder, Leiv Askvig, Karin Bring Orgland og Nils-Henrik Pettersson. I tillegg representerer Vidar Dahl de ansatte ved innstilling av styrets leder og nestleder.

Det følger av vedtektene § 13 at valgkomiteen i Orkla ASA skal:

”fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til styret. Valgkomitéen skal videre fremlegge forslag om valg av styreleder.”

1. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2015 (alle ble valgt i 2014 for ett år):

Stein Erik Hagen (medlem 2004)
Grace Reksten Skaugen (medlem 2012)
Jo Lunder (medlem 2012)
Ingrid Jonasson Blank (medlem 2013)
Lisbeth Valther Pallesen (medlem 2013)
Lars Dahlgren (medlem 2014)Nils Selte (medlem 2014)

2. Leder og nestleder av styret er på valg våren 2015:

Stein Erik Hagen ble i 2014 valgt som leder (styreleder 2006) og Grace Reksten Skaugen som nestleder av styret for ett år (nestleder 2013).

3. Medlemmer av valgkomiteen som er på valg våren 2015:

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble i 2013 valgt for en periode på 2 år:

Nils-Henrik Pettersson (medlem 2009)

****************

Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:

Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Anders Christian Stray Ryssdal, 
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen0213 Oslo

eller til

Orkla ASA
v/ konserndirektør Karl Otto Tveter 
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

karl.otto.tveter@orkla.no

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7, 2015.