Innovasjon

Innovasjon er Orklas viktigste verktøy for å skape vekst og er derfor en sentral del av den daglige driften. Orklas innovasjonsarbeid har et tverrfaglig fokus, fra idé til lansering. Forbruker-, kunde- og markedsinnsikt kombineres med teknologisk kompetanse og investeringer for å utvikle produkter og løsninger som begeistrer og bedre tilfredsstiller forbrukers behov.

Orkla har to hovedkilder til vekst gjennom innovasjon: innovasjon i form av nye produkter i nye eller tilstøtende kategorier, og innovasjon i kategorier der Orkla allerede har sterke posisjoner. I tillegg er nye vekstplattformer, som kommer i tillegg til dagens virksomhet, et viktig satsingsområde. Det jobbes bredt i Orkla med å identifisere innovasjonsmuligheter, både tverrfaglig og på tvers av land, men også i samarbeid med leverandører og eksterne innovasjons- og forskningsmiljøer. Orklas styrke er lokal forankring, med dyp innsikt i lokale forbrukerbehov og hvordan denne kan omsettes til kraftfulle innovasjoner. Samtidig vil Orkla utnytte forbrukerinnsikten, merkevareforståelsen og produktutviklingskraften på tvers av Orkla. I tiden fremover vil det derfor bli økt fokus på innovasjonsarbeid på tvers av selskaper og land, under overskriften «One Orkla». Et eksempel på dette er grønnsakspasta, som først ble lansert i Danmark, og deretter i Finland og Norge. Et annet eksempel på denne tenkningen er Orkla Growth Fair, en intern messe og arena for å presentere og diskutere vekstmuligheter, inklusiv de viktigste kommende innovasjonene. Dette er et godt utgangspunkt for å dele innsikt og læring, og for å identifisere muligheter som kan utnyttes på tvers av selskaper og kategorier. På messen ble mer enn 100 ulike produkter og innovasjoner presentert. Innovasjonene strakk seg fra vekstmuligheter innen grønnsakspasta og tilbehør til iskrem, til innovasjon innenfor ergonomi på malerverktøy, nye metoder for rengjøring, bærekraft og anvendt forskning som driver for innovasjon.

I kjernen av alt innovasjonsarbeid ligger selve brukeropplevelsen, fra smak og funksjon til hvor intuitivt og enkelt et produkt er i bruk. I tillegg er helse- og miljørelaterte aspekter viktige drivere for innovasjon. Prioriterte områder for innovasjon i Orkla er «Smak & Sensorikk», «Helse & Ernæring», «Bærekraft & Miljø» samt «Pakningsinnovasjon». Gode eksempler på innovasjon i 2015 er Pastella Grøntsagsbånd, AquaDerma, Pizzabakeriet, OLW og KiMs Big Cut, Paulúns Supergröt, Ballerina Bites, Kalev KirjuKor Candy og relanseringen av TORO Bake.

Høy kompetanse og synergier på tvers av kategorier og selskaper er blant Orklas viktigste konkurransefortrinn. Orklas Merkevareakademi er et eksempel på dette og har i mange år vært en drivkraft innenfor Orklas merkevare- og innovasjonsarbeid. I tillegg spiller Orklas Akademi for Produktutvikling & Innovasjon en viktig rolle som arena for å dele og utvikle verktøy, kunnskap og arbeidsmetoder for innovasjon på tvers av Orkla. Eksempler på fokusområder for akademiet er teknologisk og kulinarisk kompetanse, helse, miljø og forpakning.

I årene fremover vil det bli jobbet kontinuerlig med å sikre at Orklas lokale merker er forbrukernes førstevalg gjennom å være en bedre, enklere og sunnere del av hverdagen.

Populær grønnsakspasta

Pastellas ferske grønnsakspasta fra Orkla Foods Danmark ble lansert i januar 2015 og har blitt en suksess. Grønnsakspastaen er en fersk pasta med 40 % grønnsaker blandet inn i deigen. Produktet er helt unikt og består av kun naturlige råvarer som grønnsaker og hvete, har lite fett og er uten tilsatt salt og sukker.

I september 2015 ble serien lansert i Norge under varemerket TORO. Grønnsakspastaen selges i tillegg i Sverige, Finland, Island, Baltikum, Nederland og England. Den selges primært under merkevarene Pastella og Pasta Delizia, og alt produseres ved Orkla Foods Danmarks pastafabrikk i Skovlund.