Produktdatablader

Alle som bruker Orkla Home & Personal Care’s produkter skal være sikre på at de er trygge i bruk og ikke medfører noen risiko for miljøet. På denne siden fokuserer vi på miljø- og sikkerhetsaspekter ved produktene våre, og her ligger sikkerhetsdatablader for alle Orkla Home & Personal Care’s vaskemidler.

Orkla Home & Personal Care er opptatt av helse, miljø og sikkerhet, både når det gjelder deg som bruker produktene våre, egne ansatte og det eksterne miljøet.

Sertifisering etter internasjonale standarder bidrar til å sikre miljø, kvalitet og sikkerhet. Vaskemiddelfabrikken på Ski, Tannstikkefabrikken på Flisa og fabrikken for produksjon av produkter til personlig pleie i Falun er sertifisert etter en eller flere slike standarder.

Kvalitetsstandarden ISO 9001: Ski, Falun og Flisa
Miljøstandarden ISO 14001: Ski og Falun
Sikkerhetsstandarden OHSAS 18001: Ski
ISO 22716:2007 – GMP-standarden (Good Manufacturing Practice) for produksjon av kosmetiske produkter: i Falun
Forest Stewardship Council (FSC):Flisa

Flere av produktene våre er også merket med det offisielle miljømerket Svanen, og/eller merket med anbefaling av Norges Astma og Allergiforbund.

Orkla Home & Personal Care har egne laboratorier som driver utstrakt innovasjon som kommer forbrukere til gode i form av stadig bedre produkter. Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling hos oss. Vi forholder oss til et omfattende internasjonalt kjemikalieregelverk og søker å ligge i forkant av dette. Orkla Home & Personal Care er i god dialog med norske myndigheter, bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner.

Vær varsom

Du som forbruker bør huske på noen enkle regler i omgang med vaskemidlene.

  • Husk at alle vaskemidler består av kjemikalier og må behandles med varsomhet.
  • Vaskemidler må brukes som anbefalt.
  • Les alltid veiledningen på pakningen.
  • Doser i henhold til anbefaling på pakningen.
  • Ikke bland forskjellige vaskemidler.
  • Det er ekstra viktig ikke å blande klor- og salmiakkholdige vaskemidler, da dette kan danne helseskadelige gasser.
  • Om noen får vaskemidler på øynene – skyll godt med lunkent vann og kontakt lege.
  • Om noen får hudreaksjoner – skyll huden med lunkent vann.
  • Oppbevar alltid vaskemidler utilgjengelig for barn.

Giftinformasjon

Har du hatt et uhell?
Ta kontakt med lege eller ring Giftinformasjonen:

22 59 13 00
Hele døgnet