Trygge produkter

Hovedmål frem mot 2025: trygge produkter

  • 100 % matproduserende fabrikker på grønt nivå
  • 100 % godkjente leverandører
  • Fortsatt sikre at alle produkter er trygge


Orklas arbeid med mattrygghet og produktsikkerhet bidrar positivt til FNs bærekraftsmål nummer 2, 12 og 17.