Mennesker og samfunn

Mennesker og samfunn: hovedmål frem mot 2025

  • Skape et sterkt lokalt engasjement for bærekraft
  • 100 % etterlevelse av Orklas menneskerettighetspolicy
  • Skape sunne arbeidsplasser med null skader
  • 50 % kvinneandel blant ledere på alle nivåer
  • Skape kultur for integritet overalt


Orklas arbeid med interessentdialog, samfunnsengasjement og å fremme bærekraftig forbruk bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 12 og 17. Innsatsen for å fremme gode arbeidsplasser med vekt på mangfold og inkludering, et trygt arbeidsmiljø og respekt for arbeidstakerrettigheter bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 5 og 8.