Skip to main content

Pierre Robert ullundertøy til barn

Ansvarlige innkjøp

Orkla er opptatt av å sikre trygge og miljøvennlige råvarer. Ved å stille tydelige krav til leverandører og samarbeide for å løse komplekse utfordringer i verdikjeden skal Orkla bidra til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling dreier seg om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å redusere fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

Befolkningsvekst og klimaendringer bidrar til et økende press på naturressursene. Dette påvirker kvalitet, tilgang og pris på viktige jordbruksråvarer, fisk og sjømat. Ved produksjon av enkelte råvarer kan det også forekomme risiko for miljø, mennesker og dyr.

Vår tilnærming

Alle Orklas leverandører er pålagt å følge konsernets etiske leverandørkrav (Supplier Code of Conduct), som beskriver Orklas krav til leverandørene med hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, miljøhåndtering og antikorrupsjon.

Orklas arbeid med ansvarlige innkjøp er basert på en tretrinnsmodell:

 1. Overordnet risikokartlegging av leverandørbasen
 2. Sedex-medlemskap og gjennomføring av selvevaluering for høyrisikoleverandører
 3. Etisk revisjon ved behov

Rutinene for risikokartlegging og leverandøroppfølging er implementert i 23 forretningsenheter, som står for i alt 85 % av innkjøpene innen Orklas kjerneområder.

 • Oppfølging av leverandører

  Leverandør -
  oppfølging

  Orkla-selskapene følger opp potensielle risikoleverandører gjennom dialog, revisjon og veiledning. Etisk revisjon gjennomføres i tilfeller der det er behov for en mer detaljert og uavhengig kartleg...
 • Bærekraftige råvarer

  Bærekraftige råvarer

  Enkelte råvarekjeder er forbundet med sosiale og miljømessige utfordringer. For å sikre råvareproduksjon med respekt for mennesker og miljø har flere av Orklas selskaper engasjert seg i forbedrings...
 • Samarbeidspartnere og internasjonale løsninger

  Samarbeidspartnere og internasjonale løsninger

  Bransjesamarbeid og harmonisering av standarder og oppfølgingsverktøy på tvers av bransjer og geografi, er viktig for å redusere belastningen på leverandører ved slik oppfølging, og for å oppnå bred effekt av arbeidet. &nb...

Kontakter

 • Per Røhnebæk

  Per Røhnebæk

  Head of Sourcing Development and Support

  +47 47 41 47 72

  Send email

 • Sophie Arildsson

  Sophie Arildsson

  Responsible Sourcing Manager

  +47 917 22 130

  Send email

Innkjøp i Orkla

Verdien av Orklas samlede innkjøp i 2015 var 19 mrd. kroner. Rundt 61 % av innkjøpene kommer fra leverandører i Norden og Baltikum, som er Orklas viktigste markeder. Orklas merkevareselskaper kjøper råvarer, materialer og tjenester fra om lag 24.000 leverandører. 3.000 av disse representerer viktige leverandører.

Bærekraftsløfte

Orkla skal utvikle bærekraftige verdikjeder. I 2020 skal alle innkjøp følge Orklas prinsipper for bærekraftig produksjon.

Hovedmål frem mot 2020

 • Alle leverandører etterlever Orklas etiske leverandørkrav.
 • Viktige jordbruksprodukter, marine råvarer og emballasje skal være bærekraftig produsert. Dette omfatter blant annet kakao, palmeolje, soya, grønnsaker, bær, frukt, nøtter og frø.
 • Bidra til langsiktig forbedring av levevilkårene for 10.000 bønder.