Skip to main content

Bærekraftig innkjøp

Bærekraftige råvarer

Enkelte råvarekjeder er forbundet med sosiale og miljømessige utfordringer. For å sikre råvareproduksjon med respekt for mennesker og miljø har flere av Orklas selskaper engasjert seg i forbedringsarbeid knyttet til råvarer som kakao, palmeolje, fisk og sjømat.

Orkla bidrar til å sikre ansvarsfull produksjon av råvarer gjennom sertifiseringsordninger, deltagelse i bransjeinitiativ og samarbeidsprosjekter med myndigheter og interesseorganisasjoner. Konsernet målsetter at jordbruksprodukter og marine råvarer som inngår i komplekse globale verdikjeder, skal være bærekraftig produsert innen 2020.

 • Kakao

  Kakao

  Barnearbeid er én av flere utfordringer i kakaoproduksjonen. Orkla jobber for en bærekraftig kakaodyrking i samarbeid med UTZ Certified.Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 % av verdens ka...
 • Palmeolje

  Palmeolje

  Avskoging står for 10-15 % av de globale klimagassutslippene. Ved å engasjere seg aktivt i egne leverandørkjeder kan Orkla gjøre en viktig forskjell.For å bidra til å bevare regnskogen og kjempe mo...
 • Tekstilproduksjon

  Tekstilproduksjon

  Tekstilbransjen er en bransje med komplekse utfordringer, men også med store muligheter til forbedring. Som Norges ledende undertøysleverandør ønsker Orkla-selskapet Pierre Robert Group å gå foran...
 • Fiske

  Fiske

  Havet dekker 71 % av jordens overflate og er hjem for langt flere arter enn de som lever på land. Å forvalte havressursene på en bærekraftig måte som sikrer et levedyktig artsmangfold er vårt felle...