Skip to main content

Australske sauer

Tekstilproduksjon

Tekstilbransjen er en bransje med komplekse utfordringer, men også med store muligheter til forbedring. Som Norges ledende undertøysleverandør ønsker Orkla-selskapet Pierre Robert Group å gå foran som
et godt eksempel.

Pierre Robert Group har jobbet med ansvarlige innkjøp i en årrekke, og har blant annet vært medlem av Initiativ for etisk handel siden 2005. Gode, langsiktige forhold til leverandørene skaper grunnlag for samarbeid og forbedring, og Pierre Robert Group har jobbet med mer enn en tredjedel av leverandørene i 11 år eller lenger. Alle leverandørene blir screenet etter etiske, sosiale og miljømessige kriterier, og fulgt opp via rapportering, eksterne revisjoner og personlige besøk. Selskapet rapporterer årlig om sitt arbeid til Initiativ for etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig og kan bestilles via  IEHs hjemmesider >

Alle Pierre Robert-plagg er merket med opprinnelsesland, og selskapet er åpen om hvor plaggene er produsert og av hvem, med blant annet et interaktivt kart på pierrerobert.no > og åpne leverandørlister.

I 2015 utarbeidet selskapet en helhetlig bærekraftsstrategi, og har basert på denne gjennomført en rekke tiltak i 2016. Ett av fokusområdene er overgang til mer bærekraftige tekstilfibre. I 2016 gikk Pierre Robert Group over til GOTS-sertifisert økologisk bomull i bestselgeren Cotton Boxer til kvinner, i tillegg til i Cotton High Waist. Med dette blir økologisk bomullsundertøy tilgjengelig i alle landets dagligvarebutikker fra og med januar 2017. Med salgstall på over 400.000 truser i året gir dette en betydelig effekt. Pierre Robert Group valgte å bli hos sine eksisterende leverandører og hjelpe dem igjennom sertifiseringsprosessen for GOTS, og på den måten bidra til ytterligere forbedringer i bransjen.
Alle Pierre Robert-plagg i økologisk bomull er merket med et GOTS- lisensnummer, som er sporbart på global-standard.org >.

Pierre Robert Group kjøper kun mulesingfri ull, og alle ullplagg er merket «mulesingfri».