Skip to main content

Risikokartlegging

Orkla gjennomfører årlig en overordnet risikokartlegging av eksisterende leverandørportefølje og av alle nye leverandører. 

Kartleggingsverktøyet er forbedret i 2016, og inneholder vurderingskriterier knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon. 85 % av Orklas innkjøp kommer fra leverandører der risikoen for alvorlige brudd på Orklas etiske krav vurderes som lav. Potensielle risikoleverandører skal igjennom en mer detaljert risikovurdering basert på en standardisert metode utviklet av organisasjonen Sedex. Ved utgangen av 2016 var 282 av Orklas høyrisikoleverandører registrert i Sedex.