Skip to main content

Trygge leveranser av råvarer

Orkla har et stort antall leverandører av råvarer over hele verden. En forutsetning for samarbeidet er at de oppfyller Orkla Supplier Code of Conduct og konsernets strenge krav til mattrygghet. 

Gjennom et felles system for godkjenning og oppfølging av leverandører sikrer Orkla at selskapene har verktøy og retningslinjer for å kunne foreta risikovurderinger og godkjenne og følge opp leverandører av råvarer, emballasje og leieproduserte ferdigvarer. Oppfølgingen av leverandører gjennom egenvurderingsskjemaer og kontroller fra Orklas revisjonsteam sikrer høy bevissthet rundt viktigheten av gode mattrygghetsstandarder.

Resultater 2016

Oppfølging av leverandører:

  • 1.783 egenvurderingsskjemaer er distribuert til Orklas leverandører, mot 1.555 i 2015.
  • 1.172 risikovurderinger er gjort av Orklas selskaper, mot 1.089 i 2015.
  • 306 fysiske revisjoner er gjennomført, mot 307 i 2015.

Opplæring i leverandørrevisjon:

  • 23 medarbeidere fikk opplæring i leverandørrevisjon, mot 20 i 2015.