Skip to main content

Rekruttering

Faglig samling for Alarga-stipendiater og deres faddere. Foto: Levent Ultanur

Faglig samling for Alarga-stipendiater og deres faddere. Foto: Levent Ultanur

Orkla har virksomhet og medarbeidere i mer enn 40 land. I tråd med konsernets desentraliserte forretningsmodell legger Orkla vekt på å ansette ledere med relevant forretnings- og kulturforståelse.

Nær samtlige medlemmer av selskapenes ledergrupper er rekruttert lokalt, og det jobbes aktivt med karriereutvikling på tvers av selskaper innenfor samme forretningsområde og land. 

For å øke rekrutteringen av medarbeidere med etnisk minoritetetsbakgrunn, samarbeider konsernet med stiftelsen Alarga, og nettstedet Ambisjoner.no, som veileder og motiverer minoritetsungdom i utdanning og karrierespørsmål.